2017 Yılı İçin Lojman Talepleri Hakkında Duyuru

6.12.2016

Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. maddesi gereğince Lojman başvuruları başlamıştır. 

Bu kampsamda ilgili birimlerce personelin bilgilendirilmesi ve taleplerin 15.01.2017 tarihine kadar ekte sunulan lojman talep beyannamesini Kamu Konutları Yönetmenliğinin 14. maddesinde yer alan sorumluluklar dikkate alınarak doldurulup bağlı birimlerince onaylanıp üst yazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi hususunda;

Not: Matbu Form Toplam Kalite Sayfasının, Kalite Kayıtları bölümünde yer alan Dış Kaynak Formları bölümünden ayrıca indirilebilir.


1- Lojman Konutları Talep Beyannamesine ilişkin üst yazı

2- Lojman Konutları Talep Beyannamesi (5 Sayılı Cetvel)

Görüntülenme Sayısı: 2583