Taşeron Çalışanlarına (İlanen Duyuru) (12.01.2018 tarihinde Sona Ermiştir.)

2.1.2018

Taşeron Çalışanlarına (İlanen Duyuru)

( Müracaatlar 12.01.2018 tarihi itibariyle Sona Ermiştir.)                

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 127. Maddesine istinaden, Üniversitemizde görev yapan Alt İşveren İşçilerin (taşeron çalışanlar) ekte yer alan dilekçeleri doldurup aşağıda listelenmiş olan belgeleri hazırlayarak 02.01.2018 – 11.01.2018 tarihleri arasında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

İlanen Duyrulur. 02/01/2018


 İSTENEN BELGELER:

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 Adet)
 2. Adli Sicil Belgesi (1 Adet) (e-Devlet Uygulamasından Alınabilir)
 3. Erkekler Adaylar için Askerlik Durum Belgesi (1 Adet) (e-Devlet Uygulamasından Alınabilir)
 4. SGK Hizmet Dökümü (1 Adet) (e-Devlet Uygulamasından Alınabilir)
 5. Durumuna Göre Emeklilik, Yaşlılık veya Malüllük Aylığı Almaya Hak Kazanmadığını Gösterir Belge (1 Adet)
 6. Öğrenim Belgesi (e-Devlet Uygulamasından Alınabilir)
 7. Son 6 Ayda Çekilmiş Vesikalık Fotoğraf (8 Adet)
 8. Güvenlik Araştırma Formu
 9. Başvuru Formu (1 Adet)
 10. Feragat Beyannamesi (1 Adet)
 11. Sulh Sözleşmesi (1 Adet)

01- Dilekçe ve ek 1              02- Feragat, Sulh Sözleşmesi ve Diğer Formlar                  03-Güvenlik ve_Arşiv Araştirma Formu

   


01- Dilekçe ve ek 1
02- Feragat, Sulh Sözleşmesi ve Diğer Formlar
03-Güvenlik ve Arşiv Araştirma Formu

Detaylı Bilgi İçin : http://www.altisveren.gov.tr/

Görüntülenme Sayısı: 2070