Birimimizden Haberler

 

Üniversitemiz Birim Depolarında Bulunan Atıl Durumdaki Taşınır Malzemelerin Yeniden Kullanıma Sunulması

12.10.2016

Kaynakların amaçları doğrultusunda mevzuatına uygun, verimli ve etkin bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla Üniversitemiz birim depolarında bulunan atıl durumdaki taşınır malzemeler Başkanlığımız bağlı taşınır depolarında toplanarak yeniden tamir, bakım ve onarımları yapılarak birimlerimizin hizmetinde kullanılmak üzere  İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığımızca kullanıma hazır hale getirilmiştir.


Görünütülenme Sayısı: 639