Birimimizden Haberler

 

Üniversitemiz Harcama Birimlerinde Kayıtlı Dayanıklı Taşınırlarına Sicil Numarası Verilmesi

20.2.2017

Taşınır Mal Yönetmeliğinin Dayanıklı taşınırların numaralanması başlıklı 36. Maddesine “ (1) Giriş kaydı yapılan dayanıklı taşınırlara, taşınır kayıt yetkilisi tarafından bir sicil numarası verilir. Bu numara yazma, kazıma, damga vurma veya etiket yapıştırma suretiyle taşınırın üzerinde kalıcı olacak şekilde belirtilir. Fiziki veya kullanım özellikleri nedeniyle numaralandırılması mümkün olmayan taşınırlara bu işlem uygulanmaz. (2) Sicil numarası üç grup rakamdan oluşur. Birinci grup rakam, taşınırın Dayanıklı Taşınırlar defterinde ayrıntılı izlenmek üzere kaydedildiği taşınır kodundan; ikinci grup rakam, taşınırın giriş kaydedildiği yılın son iki rakamından; üçüncü grup rakam ise taşınıra verilen giriş sıra numarasından oluşur.” Göre tüm dayanıklı taşınırların etiketleme işleminin yapılması gerekmektedir.

 

https://www.kbs.gov.tr/TMYS/gen/login.htm adresinde yer alan Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminden kaynaklanan nedenlerle bugüne kadar Üniversitemiz dayanıklı taşınırların sicil numaraları tam olarak verilememiş, etiketleme işlemlerinin gereği birimler tarafından yerine getirilememiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda bu sorun aşılmış olup etiketleme işlemi yapılabilmektedir. Üniversitemizin tüm dayanıklı taşınırlarının etiketlemesinin yapılabilmesi için yeterli etiketin satın alma işlemleri gerçekleştirilmiş olup, tüm akademik ve idari birimlerin İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından, birim taşınırlarına kayıtlı dayanıklı taşınırlar için etiket dökümünü alıp numaralandırma işlemini (taşınır sicil numaralandırmalarını) gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı


TAŞINIR SİCİL

Görünütülenme Sayısı: 628