Misyon & Vizyon

MİSYONUMUZ

Üniversitenin idari teşkilatının verimli, düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlamak, Üniversite üst kurullarının toplantı organizasyonunu ve raportörlüğünü yapmak, iç ve dış paydaşlarla iletişimi sağlayarak etkili bir performans yönetimi oluşturmak.

VİZYONUMUZ

Paydaşlarıyla karşılıklı paylaşıma ve memnuniyete dayalı bir etkileşim içerisinde hızlı ve etkili    çözümler üretmek,
Kaynakları en iyi şekilde kullanmak,
Çalışanların, öğrencilerin ve toplumun taleplerine karşı duyarlı olmak,
Hesap verme sorumluluğuna ve çalışma etiğine, öngörülebilir, katılımcı ve şeffaflığa dayalı iyi bir yönetişim sistemi kurmak,  
Kurumsallaşmayı gerçekleştirmek. 
KALİTE POLİTİKAMIZ

Adıyaman Üniversitesi olarak,
Bilimsel Çalışma ve Araştırma Yapmak, Bilgi ve Teknoloji Üretmek,
Bilim Verilerini Yaymak, Ulusal Alanda Gelişme ve Kalkınmaya Destek Olmak,
Bir Mesleğin; Bilgi, Beceri, Davranış ve Genel Kültürüne Sahip,
Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde, Bireyler Yetiştirmek,
Kalite Yönetim Sistemi Standardının Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmek,
Yasal Şartlar Doğrultusunda Müşteri Beklenti ve İhtiyaçlarını Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamaktır.


DEĞERLERİMİZ

Çağdaşlık.
Güvenirlilik.
Şeffaflık; kurallar ve süreçlerle ilgili olarak kuşkuya yer bırakmayacak şeffaflıkta olmalıdır.
Toplumsal yararlılık.
İş birliği, dayanışma ve paylaşma.
Çalışan memnuniyetinin en önemli başarı göstergesi olduğuna inanmak.
Katılımcılık; ortak aklı oluşturmak için her düzeyde katılımcılığı teşvik ederek öneri ve görüşlere tam anlamıyla açık olmak.
Hesap verilebilirlik

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.