2021 Yılı Lojman Talepleri

Lojman Komisyonu tarafından 2020 yılında birimlerden gelen lojman talepleri değerlendirilerek Akademik ve İdari personele Görev, Sıra ve Hizmet tahsisli lojmanların tahsisi yapılmış olup Kamu Konutları Yönetmeliğinin 14. maddesi "Göreve yeniden veya ilk defa atananların konut tahsis talepleri Ocak ayı içinde yapılmış ise o yıl, aksi halde boş konut yok ise müteakip yılda değerlendirilir ve puanlaması yapılır." gereğince 2021 yılında mevcut puanlamaya dâhil olabileceklerin;
1- 2020 yılında lojman talebinde bulunmayanlar,
2- 2020 yılında başvurup yerleşemeyenler,
3- 15.01.2021 tarihine kadar göreve başlayacaklar,
4- Tekrar müracaat etmek isteyenler,
İlgili birimlerce personelin bilgilendirilmesi ve taleplerin 15.01.2021 tarihine kadar ek'te sunulan lojman talep beyannamesini Kamu Konutları Yönetmenliğinin 14. maddesinde yer alan sorumluluklar dikkate alınarak doldurulup bağlı birimlerince onaylanıp üst yazı ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.

 

Not:

10/12/2020 tarih ve -E.24385 sayılı yazımız ekinde yer alan Kamu Konutları Talep Formu (5 Sayılı Cetvel) Başkanlığımız web sayfasında dökümanlar (Diğer Dökümanlar) başlığı altında da ayrıca yer almaktadır.

Size daha iyi hizmet sunabilmek için web sitesinde bazı çerezler kullanmaktadır. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik Aydınlatma Metni'ne ulaşabilirsiniz.